Nyt på eSundhed.dk

12.06.2018
Opdaterede opgørelser for forbruget af antibiotika

Opdaterede opgørelser for forbruget af antibiotika

12.06.2018

Forbruget af antibiotika opgjort på indikationer og type af ordinerende læge er opdateret med​ 2017. Opgørelserne viser forbruget for hele landet tilbage til 1999 og fordelt på regioner og kommuner tilbage til 2011. 

​Opgørelserne kan findes her.​

11.06.2018
Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

11.06.2018

​Opgørelse af indikatorer og milepæle for nedbringelse af tvang i psykiatrien er opdareret.

Det er muligt at se tallene her.​​​​​

08.06.2018
Monitorering af udredningsretten for 1. kvt 2018

Monitorering af udredningsretten for 1. kvt 2018

08.06.2018

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 1. kvt 2018 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​​​

06.06.2018
Forbedret håndtering af prøvesvar for urindyrkninger

Forbedret håndtering af prøvesvar for urindyrkninger

06.06.2018

​Case definitionen for urinvejsinfektioner er blevet forbedret ved implementering af en mere dynamisk måde at håndtere fritekst på. Denne ændring er blevet valideret og har ikke påvirket tallene i HAIBA væsentligt. Forbedringen betyder, at HAIBA i fremtiden bedre kan håndtere ændringer i mikrobiologiske prøvesvar. ​

04.06.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

04.06.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

01.06.2018
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

01.06.2018

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med marts 2018.


Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. ​​