Nyt på eSundhed.dk

26.04.2018
Opdaterede opgørelser over fedmeoperationer

Opdaterede opgørelser over fedmeoperationer

26.04.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør opgørelser over fedmeoperationer på offentlige og private sygehuse i Danmark. ​
 Du kan finde de nyeste opgørelser her​.​

24.04.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

24.04.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

20.04.2018
Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

20.04.2018

Det tidligere venteinfo på eSundhed er erstattet af mitsygehusvalg.dk​

Venteinfo har i en overgangsperiode været tilgængeligt via venteinfo.dk, men er nu lukket og kan ikke længere tilgås. 

Se de fremadrettede ventetider på mitsygehusvalg.dk​


18.04.2018
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

18.04.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 4. kvartal 2017 samt årstal for 2017. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2017. Årstabellerne er enten fra årrækken 2004 til 2017 eller fra 2001 til 2017​.

Se tallene her​.

10.04.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

10.04.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

03.04.2018
Nye tal for genoptræningsområdet

Nye tal for genoptræningsområdet

03.04.2018

​Data for opgørelser på genoptræningsområ​det er opdateret med tal for 2017. ​

​​​Tallene kan findes her.​​​