Nyt på eSundhed.dk

24.05.2016
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

24.05.2016

​Regneark med medicinpriser er blevet opdateret.

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægemiddelpakninger for de seneste 5 år ​her.


20.05.2016
​Nye tal for kræftoverlevelse

​Nye tal for kræftoverlevelse

20.05.2016

​​​Kræftoverlevelse er ​opdateret med tal for perioden 2012-2014.​

​​​Tallene kan findes her.​

20.05.2016
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

20.05.2016

​​Data på sundheds​kvalitet.dk, der er en del af esundhed er opdateret. Tallene opdateres næste gang i slutningen af juni.​

19.05.2016
Første års erfaring med overvågning af infektioner erhvervet i sygehuse gennem HAIBA

Første års erfaring med overvågning af infektioner erhvervet i sygehuse gennem HAIBA

19.05.2016

​I 2015 blev der etableret national overvågning af tre typer sygehuserhvervede infektioner gennem Hospital-Acquired Infections Database (HAIBA). Nu dokumenterer data fra HAIBA, at forekomsten af tarminfektioner forårsaget af bakterien Clostridium difficile falder. Dette fald ses især i Hovedstadsområdet og på Sjælland, og kan formentlig forklares med den store indsats der er gjo​rt for at bekæmpe disse infektioner.

​Målet med HAIBA er at danne grundlag til forbedringer i infektionskontrol, og dokumentation af faldet i Clostridium difficile-infektioner er et eksempel på den viden, HAIBA kan bidrage med. Data i HAIBA afspejler den kliniske og diagnostiske praksis på sygehusene. Dermed vil øget diagnostisk aktivitet, nye diagnostiske metoder, ændrede retningslinjer, ny organisering samt ændringer i kodningspraksis påvirke data. En stigning eller fald i antallet af registrerede infektioner skal dermed nøje fortolkes: I nogle tilfælde kan det være en reel udvikling i forekomsten af infektioner, i andre tilfælde kan der være andre forklaringer.

I marts 2015 blev overvågning via HAIBA lanceret for bakteriæmi (bakterier i blodet) og tarminfektioner med Clostridium difficile, og i oktober 2015 blev urinvejsinfektioner tilføjet. Resultaterne af overvågningen findes på eSundhed som er en interaktiv hjemmeside der giver adgang til offentlige sundhedsdata. HAIBA kan desuden tilgås via genvejen www.haiba.dk. Her kan man lave opgørelser af antal og incidens af de forskellige typer infektioner per uge eller per måned og for hver afdeling/afsnit, sygehus, region og for hele landet. Efter det første år, hvor både sygehuse, regioner og Statens Serum Institut fik de første erfaringer med anvendelse af HAIBA, bliver HAIBA i 2016 forhåbentligt endnu mere integreret i det daglige arbejde i infektionshygiejnen.

Data i HAIBA går tilbage til 2011. Før HAIBA blev disse infektioner overvåget ved hjælp af prævalensundersøgelser, som gav øjebliksbilleder og kun blev udført stikprøvevis af afdelinger, som deltog på frivillig basis. Med HAIBA er det nu muligt at følge udviklingen af de udvalgte indikatorer over tid for alle sygehuse og afdelinger i landet.

Læs mere i EPI-NYT 20/1613.05.2016
​Årsrapport for 2015 på kræftområdet er offentliggjort

​Årsrapport for 2015 på kræftområdet er offentliggjort

13.05.2016

Sundhedsdatastyrelsen, der blandt andet står for monitorering af kræftområdet i Danmark har offentliggjort årsrapport for 2015 på kræftområdet. 

Årsrapporten for 2015 på kræftområdet kan findes her.​

10.05.2016
Nye tal for kvartalsstatistik for salget af lægemidler

Nye tal for kvartalsstatistik for salget af lægemidler

10.05.2016

Kvartalsstatstik for salget af lægemidler er opdateret med tal for 1. kvartal 2016.
Tallene kan findes her​.