Nyt på eSundhed.dk

29.09.2016
Fejl i data for LPR avanceret

Fejl i data for LPR avanceret

29.09.2016

​I 2014 blev skadestuekontakter erstattet af akut ambulant kontakter. Denne type kontakter har ikke nødvendigvis en besøgsdato registreret,
og det betyder, at akut-ambulante kontakter uden besøgsdato ikke tælles med  i opgørelsen af ambulante besøg.
Det påvirker opgørelser af ambulante besøg på diagnoser, der er stillet i akut-ambulant regi fra 2014 og frem.
Vi beklager fejlen, som vil blive rettet hurtigst muligt ved, at alle akut-ambulante kontakter uden besøgsdato får tildelt et besøg med indskrivningsdatoen som besøgsdato.

29.09.2016
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

29.09.2016

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med juli ​2016.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

27.09.2016
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

27.09.2016

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

27.09.2016
Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

27.09.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2007-1. halvår 2016 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte. 

På eSundhed kan der trækkes tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte.

Tallene kan opgøres på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet. 

Se tallene her

16.09.2016
Monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet 2. kvartal 2016

Monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet 2. kvartal 2016

16.09.2016

Data for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er blevet opdateret med tal for 2. kvartal 2016

Se tallene her


Der kan læses mere om monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

16.09.2016
Monitorering af udredningsretten 2 kvartal 2016

Monitorering af udredningsretten 2 kvartal 2016

16.09.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 2. kvt 2016 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her