Nyt på eSundhed.dk

Nyt på eSundhed.dk

26.04.2018
Opdaterede opgørelser over fedmeoperationer

Opdaterede opgørelser over fedmeoperationer

26.04.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør opgørelser over fedmeoperationer på offentlige og private sygehuse i Danmark. ​
 Du kan finde de nyeste opgørelser her​.​

24.04.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

24.04.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

20.04.2018
Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

20.04.2018

Det tidligere venteinfo på eSundhed er erstattet af mitsygehusvalg.dk​

Venteinfo har i en overgangsperiode været tilgængeligt via venteinfo.dk, men er nu lukket og kan ikke længere tilgås. 

Se de fremadrettede ventetider på mitsygehusvalg.dk​


18.04.2018
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

18.04.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 4. kvartal 2017 samt årstal for 2017. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2017. Årstabellerne er enten fra årrækken 2004 til 2017 eller fra 2001 til 2017​.

Se tallene her​.

10.04.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

10.04.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

03.04.2018
Nye tal for genoptræningsområdet

Nye tal for genoptræningsområdet

03.04.2018

​Data for opgørelser på genoptræningsområ​det er opdateret med tal for 2017. ​

​​​Tallene kan findes her.​​​

28.03.2018
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

28.03.2018

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med januar 2018.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

27.03.2018
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

27.03.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

12.03.2018
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

12.03.2018

​​Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

09.03.2018
Monitorering af udredningsretten for 4. kvt 2017

Monitorering af udredningsretten for 4. kvt 2017

09.03.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 4. kvt 2017 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​​

28.02.2018
Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvt 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvt 2017

28.02.2018

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 4. kvartal 2017.


Tallene kan findes her.​​​​​

28.02.2018
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

28.02.2018

​​​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med december 2017.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

26.02.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

26.02.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

20.02.2018
Oplysning vedr. HAIBA data for Region Sjælland

Oplysning vedr. HAIBA data for Region Sjælland

20.02.2018

​Oplysning vedr. HAIBA data for Region Sjælland:  

  • Som følge af en nedgang i antallet af prøver taget i perioden november til februar har antallet af registrerede sygehuserhvervede infektioner været lavere end normalt i Region Sjælland.
  • Yderligere har HAIBAs data for Region Sjælland for Clostridium difficile-infektioner været mangelfulde grundet en ændring i kodningen. Algoritmen er blevet korrigeret og registreringen af Clostridium difficile-infektioner er tilbage på normalt niveau.​

13.02.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

13.02.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.​​