Sengepladser og belægning


De aktuelle opgørelser over belægning og antallet af sengepladser, samt udviklingen over året fremgår på disse sider. Desuden findes historiske opgørelser over sengepladser, som tidligere har været tilgængelige på www.ssi.dk.

Om tallene

Offentlige sygehuse registrerer fra år 2014 antal disponible og normerede sengepladser og antal patienter på daglig basis. Disse tal benyttes blandt andet til at opgøre belægning og dage med overbelægning. Data bygger på en ny indsamlingsmodel og registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning, hvorfor data skal fortolkes med forsigtighed.

​​​​​

Nyt

04.09.2015
Nyt område: Sengepladser og belægningsprocenter

Nyt område: Sengepladser og belægningsprocenter

04.09.2015

Tal for sengepladser og belægningsprocenter er blevet tilgængelig på eSundhed.dk. Tallene kan findes her.