Belægning på sygehuse


Her kan du finde tabeller der beskriver belægning samt antal dage med overbelægning på sygehusene. Der findes også tal for antallet af sengepladser, både disponible og normerede, som et gennemsnit af perioden (måneden).

Der kan afgrænses til en simpel tabel, eller man kan se den fulde detaljeringsgrad (beskrivende statistik af belægningsgrad).

Data bygger på en ny indsamlingsmodel og registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning, hvorfor data skal fortolkes med forsigtighed.

Særlige forhold ved indberetningen kan ses under dokumentation. Vær blandt andet opmærksom på at ikke alle sygehuse indgår i beregningerne, og enkelte sygehuse ikke indberetter både normerede og disponible sengepladser (se dokumentation).
​​​​​​

OBS: Data er ekstraordinært opdateret d. 21. december 2017 som følge nogle få ændringer i beregningerne, jf. dokumentet ”Ændringer i opgørelsen pr. 21. december 2017”. Ændringerne er desuden implementeret i dokumentationen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Belægning på sygehuse

Vælg indikator
Sengepladser og belægning
Belægningsgrad
Vælg sengetype
Sengetype
Sygehusniveau
Vælg region
Region
Sygehus
Vælg periode
År
Måned