Historiske tal


For at gøre det muligt at forbedre kvaliteten og effektiviteten i det danske sundhedsvæsen følger Sundhedsdatastyrelsen bl.a. antallet af sengepladser på de offentlige sygehuse og laver løbende opgørelser, der kan bruges af fx sundhedsfaglige, administratorer eller journalister med interesse for sundhedsstatistik.

På denne side kan du bl.a. vælge at se tabeller opdelt på:
- Amter
- Regioner
- Specialer
- Sygehuse

De historiske tal er opgjort pr. 31/12 i det pågældende år. For 2013 er tallene opgjort for 1. halvår, det vil sige de normerede er opgjort pr. 30/6-2013.

BEMÆRK: Opgørelsesmetoden for belægning og sengepladser er ændret fra år 2014 og frem. Det betyder, at det ikke er muligt at sammenligne de aktuelle opgørelser med de historiske senge- og belægningstal.

 Historiske tal

Vælg tabel
Vælg tabel med sengepladser