Sundhedsaktivitet

Sundhedsaktivitet henviser til de mange procedurer, der gennemføres relateret til sundhed og behandling på sygehusene, i kommunerne og hos de praktiserende læger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opgørelserne over aktiviteten bygger på indberetninger fra sygehuse, kommuner og praktiserende læger.​

Nyt

10.03.2017
Nye tal for ydere indenfor praksissektoren

Nye tal for ydere indenfor praksissektoren

10.03.2017

Opgørelse over ydere i praksissektoren er opdateret med tal for 2016.​

Du kan se tallene her​.

10.03.2017
Monitorering af udredningsretten 4. kvt 2016

Monitorering af udredningsretten 4. kvt 2016

10.03.2017

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 4. kvt 2016 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​

28.02.2017
Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvt 2016

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvt 2016

28.02.2017

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 4​. kvartal 2016.


Tallene kan findes her.​​