Sundhedsaktivitet

Sundhedsaktivitet henviser til de mange procedurer, der gennemføres relateret til sundhed og behandling på sygehusene, i kommunerne og hos de praktiserende læger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opgørelserne over aktiviteten bygger på indberetninger fra sygehuse, kommuner og praktiserende læger.​

Nyt

25.09.2017
Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

25.09.2017

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2007-1. halvår 2017 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte.

På eSundhed kan der trækkes tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte.

Tallene kan opgøres på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet. ​


Se tallene her

08.09.2017
Monitorering af udredningsretten 2. kvt. 2017

Monitorering af udredningsretten 2. kvt. 2017

08.09.2017

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 2. kvt 2017 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​

01.09.2017
Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

01.09.2017

Sengepladser og belægningsprocenter er blevet opdateret med seneste indberetninger.

Tallene kan findes her.​​​