Sundhedsaktivitet

Sundhedsaktivitet henviser til de mange procedurer, der gennemføres relateret til sundhed og behandling på sygehusene, i kommunerne og hos de praktiserende læger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opgørelserne over aktiviteten bygger på indberetninger fra sygehuse, kommuner og praktiserende læger.​

Nyt

11.01.2018
Opdaterede opgørelser for Autorisationsregisteret

Opdaterede opgørelser for Autorisationsregisteret

11.01.2018

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder og offentliggør opgørelser for antallet af autorisationer, tilladelser til selvstændigt virke og specialeanerkendelser udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Opgørelserne er baseret på data i Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister, som indeholder oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationssystem.


Du kan finde de nyeste opgørelser her​.​

08.12.2017
Monitorering af udredningsretten for 3. kvt 2017

Monitorering af udredningsretten for 3. kvt 2017

08.12.2017

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 3. kvt 2017 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​

30.11.2017
Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2017

30.11.2017

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 3. kvartal 2017.


Tallene kan findes her.​​​​