Sundhedsaktivitet

Sundhedsaktivitet henviser til de mange procedurer, der gennemføres relateret til sundhed og behandling på sygehusene, i kommunerne og hos de praktiserende læger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opgørelserne over aktiviteten bygger på indberetninger fra sygehuse, kommuner og praktiserende læger.​

Nyt

03.07.2018
Opdaterede tal for ydere indenfor praksissektoren

Opdaterede tal for ydere indenfor praksissektoren

03.07.2018

​​Opgørelse over ydere i praksissektoren er opdateret med tal for  2017.​

Du kan se tallene her​.​​

11.06.2018
Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

11.06.2018

​Opgørelse af indikatorer og milepæle for nedbringelse af tvang i psykiatrien er opdareret.

Det er muligt at se tallene her.​​​​​

08.06.2018
Monitorering af udredningsretten for 1. kvt 2018

Monitorering af udredningsretten for 1. kvt 2018

08.06.2018

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 1. kvt 2018 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​​​