Autorisationer


Sundhedsdatastyrelsen udarbejder og offentliggør opgørelser for antallet af autorisationer, tilladelser til selvstændigt virke og specialeanerkendelser udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Opgørelserne er baseret på data i Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister, som indeholder oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationssystem.

Autorisationer

Sundhedspersoner med en autorisationskrævende sundhedsuddannelse skal søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed for at kunne udøve faglig virksomhed. En autorisation er bevis for sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed.

Læger, tandlæger og kiropraktorer skal desuden søge Styrelsen for Patientsikkerhed om særskilt tilladelse til selvstændigt virke, der modsat de øvrige autorisationsområder ikke er omfattet af selve autorisationen.

Læger og tandlæger, der har videreuddannet sig i et speciale kan desuden opnå specialeanerkendelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
  
Sundhedsdatastyrelsen administrerer Det Statistiske Autorisationsregister, som indeholder en lang række informationer om autorisationer, selvstændigt virke og specialeanerkendelser fra Styrelsens for Patientsikkerheds autorisationssystem.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Kontakt

AFDELINGEN FOR
DATAKVALITET OG -INDHOLD

Ditte Trier-Poulsen
Tlf.: 3268 5129

dtp@sundhedsdata.dk

Linda Kongerslev
Tlf.: 3268 5138

lisk@sundhedsdata.dk

Nyt