Offentlige sygehuse


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør hvert kvartal opgørelser for beskæftigelsen på offentlige sygehuse. Opgørelserne er både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede og er fordelt på en lang række faggrupper.

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse

Opgørelserne er for år 2004 og frem baseret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL, tidligere FLD). For årene 2001-2003 er tabellerne baseret på data fra Sundhedsdatastyrelsens nedlagte Løn- og Beskæftigelsesregister, som er baseret på data fra FLD.

Opgørelserne angiver antallet af personer, herunder omregnet til antallet af fuldtidsbeskæftigede, som er ansat på de offentlige sygehuse. Tabellerne omfatter årlige tal samt kvartalsvise tal for det indeværende og de to senest afsluttede år. Tabellerne for antal fuldtidsbeskæftigede er fordelt på faggrupper, regioner og stillingstype mens tabellerne for antal personer er fordelt på faggrupper, regioner og ansættelsestype.

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om beskæftigelsestallene

  Datagrundlag

  Tabellerne er for år 2004 og frem baseret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (indtil januar 2013: Det Fælleskommunale Løndatakontor). For årene 2001-2003 er tabellerne baseret på data fra Løn- og Beskæftigelsesregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, som er baseret på data fra Det Fælleskommunale Løndatakontor.

  Udviklingen i data på tværs af de to kilder er blevet valideret af Sundhedsdatastyrelsen, og det vurderes, at der overordnet er stor overensstemmelse mellem de to kilder. Mindre forskelle på baggrund af de to kilder kan dog forekomme. Endvidere kan strukturreformen i år 2007 have givet anledning til ændringer, der slår igennem i data.

  ​Afgrænsning af sygehussektoren

   

  Sygehussektoren er i opgørelserne defineret som somatiske og psykiatriske sygehuse, centralvaskerier, sygehusapoteker samt lignende institutioner, der antyder en tilknytning til sygehussektoren. Sygehussektoren er afgrænset af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor via brugernumre mv. fra de lønsystemer, som servicerer den kommunale og regionale sektor.

  Der kan forekomme mindre unøjagtigheder i sygehusafgrænsningen, hvilket medfører, at der i nogle kvartaler og år bliver talt enten for mange eller for få ansatte med. Unøjagtigheder i sygehusafgrænsningen, der er årsag til større udsving i det optalte antal ansatte, er beskrevet i noterne.

   

  Opdeling på personalegrupper

  Opdelingen på personalegrupper er baseret på de stillingsbetegnelser, som Kommunernes og Regionernes Løndatakontor anvender. Tabellerne er fordelt på en gruppering af disse stillingsbetegnelser.

  Om årlige og kvartalsvise tal

  Tabellerne omfatter årlige tal samt kvartalsvise tal for det indeværende og de to senest afsluttede år. De årlige og kvartalsvise tal består af et simpelt gennemsnit af de henholdsvis 12 måneder i året og de 3 måneder i kvartalet. I de kvartalsvise tal kan sæsonudsving forekomme, hvilket man skal være opmærksom på ved sammenligning af årlige og kvartalsvise tal. ​

  Opdeling på stillingstype

  For tabellerne fordelt på stillingstype er der en vis usikkerhed forbundet med opdelingen på hhv. ledere, basis personale og elever. Det betyder bl.a., at der kan forekomme elever i faggrupper, som normalt ikke opererer med elever, enten på grund af fejl eller ved særlige projekter, hvor ansættelsestypen falder uden for de normalt anvendte. Derudover er det for visse stillingsgrupper end ikke muligt at opdele dem i de tre grupper. I disse tilfælde er personerne registeret som basispersonale.

  Definititon af ansættelsestype

  I tabellerne fordelt på ansættelsestype er fuldtidsansatte defineret som fastansatte med en ugentlig arbejdstid på 37 timer, mens deltidsansatte er defineret som fastansatte med en ugentlig arbejdstid under 37 timer.

 Kontakt

AFDELINGEN FOR
DATAKVALITET OG -INDHOLD

Linda Kongerslev
Tlf.: 3268 5138

lisk@sundhedsdata.dk

Ditte Trier-Poulsen
Tlf.: 3268 5129

dtp@sundhedsdata.dk

Nyt

10.04.2019
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

10.04.2019

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 4. kvartal 2018 samt årstal for 2018. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

 

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2018. Årstabellerne er enten fra årrækken 2004 til 2018 eller fra 2001 til 2018 .​

16.01.2019
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

16.01.2019

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 3. kvartal 2018. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 3. kvartal 2018. ​

Se tallene her

24.10.2018
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

24.10.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 2. kvartal 2018. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 2. kvartal 2018. ​

Se tallene her​.

31.08.2018
Nye kvartalstal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse

Nye kvartalstal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse

31.08.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 1. kvartal 2018.

På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2018. Årstabellerne er enten fra årrækken 2004 til 2017 eller fra 2001 til 2017​.

Se tallene her​.

18.04.2018
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

18.04.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 4. kvartal 2017 samt årstal for 2017. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2017. Årstabellerne er enten fra årrækken 2004 til 2017 eller fra 2001 til 2017​.

Se tallene her​.