Kræftområdet - Monitorering af pakkeforløb


Sundhedsdatastyrelsen laver opgørelser, der viser om de anbefalede forløbstider for kræftområdet bliver fulgt. Formålet med opgørelserne er at følge op på, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten og om patienter dermed får den behandling, som det er anbefalet.

Opgørelserne viser om patienter med begrundet mistanke om specifikke kræftsygdomme bliver behandlet inden for de anbefalede standardforløbstider.

Pakkeforløb på kræftområdet

Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte begivenheder er tilrettelagt og som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene omfatter hele forløbet og beskriver nødvendige undersøgelser og behandlinger. Pakkeforløbene angiver fagligt anbefalede forløbstider for den patient, der umiddelbart har mulighed for at gennemføre forløbet.

Alle patienter med en begrundet mistanke om kræft bliver tilbudt at indgå i et pakkeforløb, som skal sikre den bedst mulige udredning og behandling. Det er forventeligt at det ikke er alle patienter, der kan gennemføre disse planlagte udrednings- og behandlingsforløb inden for de afgivne standardforløbstider, da for eksempel anden betydende sygdom kan medføre forlængede forløbstider.

​Data på eSundhed.dk bygger på sygehusenes registreringer og dækker de perioder af patientforløbet, som foregår i sygehusvæsenet.

Pakkeforløbene gælder følgende områder

  • Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
  • Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype
  • Pakkeforløb for organspecifik kræfttype​​​

Nyt

30.11.2017
Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2017

30.11.2017

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 3. kvartal 2017.


Tallene kan findes her.​​​​

31.08.2017
Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvt. 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvt. 2017

31.08.2017

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 2. kvartal 2017.


Tallene kan findes her.​​​

19.05.2017
Årsrapport for 2016 på kræftområdet er offentliggjort

Årsrapport for 2016 på kræftområdet er offentliggjort

19.05.2017

Sundhedsdatastyrelsen, der blandt andet står for monitorering af kræftområdet i Danmark har offentliggjort årsrapport for 2016 på kræftområdet. 

Årsrapporten for 2016​ på kræftområdet kan findes her.​​

28.02.2017
Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvt 2016

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvt 2016

28.02.2017

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 4​. kvartal 2016.


Tallene kan findes her.​​

30.11.2016
Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2016

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2016

30.11.2016

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 3. kvartal 2016.


Tallene kan findes her.​