Monitorering af Sundhedsaftalerne


Her kan du se opgørelser, som kommuner og regioner kan anvende som pejlemærker i forhold til at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Opgørelserne vedrører indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse, behandling og pleje samt genoptræning og rehabilitering. Der er særligt fokus på mennesker med kronisk sygdom, mennesker med et genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov og mennesker med psykiske lidelser.

  ​​​​​​​​​​​Sundhedshedsaftaler 2015-2018

  Om Sundhedsaftalerne

  Regioner og kommuner udarbejder sundhedsaftaler for at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor (særligt almen praksis).

  Sundhedsaftalerne bidrager til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommune. Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

  Det er regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, der ligger i regionen, som indgår i Sundhedsaftalerne. Parterne udarbejder minimum én sundhedsaftale i hver valgperiode. Sundhedsstyrelsen skal godkende sundhedsaftalerne. Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med sundhedsloven fra 2007.

  Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til en række krav inden for en række indsatsområder.

  Indsatsområder

  For perioden 2015-2018 er indsatsområderne:

  1. Forebyggelse

  2. Behandling og pleje

  3. Genoptræning og rehabilitering

  4. Sundheds-IT og digitale arbejdsgange

  Sundhedsstyrelsen godkendte i marts 2015 sundhedsaftaler for 2015-18 mellem regioner og kommuner.

   

  Du kan læse mere om sundhedsaftaler samt finde selve sundhedsaftalerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Se link til højre.​

  Om monitorering af Sundhedsaftalerne

  Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen udvikler indikatorer til monitorering af sundhedsaftalerne i samarbejde med Danske Regioner, KL og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Indikatorerne viser udviklingen fra 2009 til 2015 i det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, almen praksis og kommune. Indikatorerne kan ikke stå alene i vurderingen af sundhedsaftalernes effekt, men de udgør nogle vigtige pejlemærker for kommunerne og regionernes arbejde med at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

  På hjemmesiden kan ses opgørelser for følgende indikatorer:

  ·         Forebyggelige indlæggelser blandt ældre

  ·         Akutte medicinske korttidsindlæggelser

  ·         Akutte indlæggelser blandt voksne borgere med KOL

  ·         Akutte indlæggelser blandt voksne borgere med diabetes type-2

  ·         Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage​

  ·         Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser

  ·         Akutte psykiatriske genindlæggelser inden for 30 dage

  ·         Færdigbehandlingsdage (somatik)

  ·         Færdigbehandlingsdage (psykiatri)

  ·         Ventetid til almen genoptræning

  ·         Genoptræningsplaner for almen genoptræning

  Hovedopdateringen af indikatorerne på Sundhedsaftaler sker årligt i løbet af foråret.

  ​ 

​​

 Monitorering af sundhedsaftaler

Vælg indikator
Indikator
Vælg geografi
Geografiindeling
Geografi
Vælg opgørelser
Gruppering
Enhed
Vælg år
År