Tvang i psykiatrien - Monitorering af mål for tvangsanvendelse


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør en række indikatorer for nedbringelse af tvang i psykiatrien på eSundhed.dk.

Indikatorerne giver mulighed for at følge udviklingen over tid, samt om måltallene på området nås.

Indikatorer for nedbringelse af tvang i psykiatrien

En monitoreringsgruppe under ’Task Force for Psykiatriområdet’ har udarbejdet indikatorerne, der består af udvalgte opgørelser vedrørende udvikling og anvendelse af tvang. Indikatorerne er opgjort i en årlig opgørelse med baselines og milepæle.

I den årlige offentliggørelse er fokus er på udviklingen i forhold til baseline, der er et gennemsnit af årene 2011-2013, frem mod målet om reduktion i år 2020.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sundhedsstyrelsen publicerer sammen med det årlige indikatorsæt en kommentering af udviklingen i indikatorerne. Her har monitoreringsgruppen kommenteret på validitet, metode og relevans. Kommentarerne kan ses via linket til højre på siden. ​

Nyt

25.10.2017
Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

25.10.2017

​​Opgørelse af anvendelse af tvang i psykiatrien er opdareret.

Det er muligt at se tallene her.​​​​

01.05.2017
Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

01.05.2017

​Opgørelse af anvendelse af tvang i psykiatrien er opdareret.

Det er muligt at se tallene her.​​​

24.10.2016
Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

24.10.2016

Opgørelse af anvendelse af tvang i psykiatrien er opdareret.

Det er muligt at se tallene her.​​

08.04.2016
Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

08.04.2016

​Der er nu opdateret med tal for 2015 i anvendelse af tvang i psykiatrien.

Se monitorering af tal for tvangsanvendelse

Se tal fra Registeret Over Tvang i Psykiatrien​​​

Se Sundhedsstyrelsens kommentering af tallene​​​

04.05.2015
Tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

Tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

04.05.2015

​Tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

Tal for anvendelse af tvang i psykiatrien er som et nyt område blevet tilgængeligt på eSundhed. Det er muligt at se tallene her.