Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Sundhedskvalitet dækker over en række opgørelser over forskellige sundhedsydelser, som kan bruges til at vurdere, hvor god en undersøgelse eller behandling er på det enkelte sygehus. Der er f.eks. opgørelser over antal genindlæggelser, sengedage, antal operationer, samt reoperationer. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​​

Nyt

30.03.2017
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

30.03.2017

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med januar 2017.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. ​​

03.03.2017
HAIBA: Rettelse i estimater for urinvejsinfektioner

HAIBA: Rettelse i estimater for urinvejsinfektioner

03.03.2017

​Estimaterne for urinvejsinfektioner fra Odense Universitetshospital har siden februar 2016 været for lave pga. en ændret kodepraksis. Fejlen er nu rettet.

02.01.2017
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

02.01.2017

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med oktober ​2016.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her.