Ventetider - Erfarede ventetider


På baggrund af data fra Landspatientregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen de erfarede ventetider og data for udvalgte områder offentliggøres på eSundhed.dk.

Erfarede ventetider

Sundhedsdatastyrelsens opgørelser over ventetiden i psykiatrien og til operationer er baseret på indberetninger til Landspatientregisteret og er en bagudrettet opgørelse over ventetid. Opgørelserne bliver opgjort som summen af de perioder, hvor patienten er registreret som ventende.

​​​​​​​

Nyt

31.01.2019
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

31.01.2019

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med oktober 2018.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

03.01.2019
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

03.01.2019

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med oktober 2018.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

06.12.2018
Tal for erfarede ventetider er opdaterede

Tal for erfarede ventetider er opdaterede

06.12.2018

​​​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med september 2018.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 


Bemærkning til Erfarede ventetider til operation og Erfarede ventetider i psykiatrien: Pga. tekniske problemer er de sæsonkorrigerede opgørelser ikke opdateret i november måned.

31.10.2018
Tal for erfarede ventetider er opdateret

Tal for erfarede ventetider er opdateret

31.10.2018

​​​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med August 2018.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

27.09.2018
Tal for erfarede ventetider er opdateret

Tal for erfarede ventetider er opdateret

27.09.2018

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med juli 2018.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her.