Den Nationale Børnedatabase - Tal for børns sundhed


Den Nationale Børnedatabase indeholder tal for varighed af amning, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og forekomst af overvægt.

Den Nationale Børnedatabase

Alle danske forældre bliver tilbudt forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser af deres børn. I barnets første leveår foretages undersøgelserne af sundhedsplejersker i eget hjem. Når barnet er i den undervisningspligtige alder foretages de fleste undersøgelser, bl.a. de lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser, i skolen af sundhedsplejersker eller kommunalt ansatte læger.

Data fra disse undersøgelser samles i Den Nationale Børnedatabase. Dette giver mulighed for at lave landsdækkende opgørelser over varighed af amning, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet, og forekomst af overvægt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

20.12.2017
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

20.12.2017

​De nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase er blevet offentliggjort. 

Du kan se opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase her.​

29.06.2017
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

29.06.2017

​​De nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase er blevet offentliggjort. 

Du kan se opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase her.

20.12.2016
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

20.12.2016

​Den 20. december 2016 er de nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase blevet offentliggjort. Opgørelserne indeholder ny årgang vedr. varighed af amning.

Nye årgange for målinger foretaget i indskoling, mellemskolen og udskoling, samt ny årgang for udsættelse for tobaksrøg offentliggøres medio 2017.

 Opgørelserne vedrørende amning for børn født i 2014 og 2015 indeholder ikke tal fra Københavns Kommune, men det er målsætningen, at de vil være med ved næste opdatering ultimo 2017.​

Opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase findes her.

28.06.2016
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

28.06.2016

Den 28. juni 2016 er de nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase blevet offentliggjort. Opgørelserne indeholder nye årgange for målinger foretaget i indskoling, mellemtrin og udskoling, samt ny årgang for udsættelse for tobaksrøg. Ny årgang vedr. varighed af amning offentliggøres til december 2016.

 Opgørelserne vedrørende amning for børn født i 2014 indeholder ikke tal fra Københavns Kommune, men det er målsætningen, at de vil være med ved næste opdatering i december 2016.

Opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase findes her.

15.12.2015
Opdaterede opgørelser fra Børnedatabasen

Opdaterede opgørelser fra Børnedatabasen

15.12.2015

​OPDATEREDE OPGØRELSER FRA BØRNEDATABASEN

Den 15. december 2015 er de nyeste opgørelser fra Børnedatabasen blevet offentliggjort. Opgørelserne indeholder flere nye tiltag, bl.a. tal for målinger foretaget i mellemskolen, et nyt Danmarkskort hvor indikatorer præsenteres geografisk, samt en ny metode for opgørelsen af varighed af amning, hvor frasortering af fejlregistreringer er blevet grundigere.

 

De nye tal for målinger i mellemskolen betyder, at man nu får det fulde skoletidsspænd, således at interesserede med tiden kan følge de forskellige årgange i hele deres skoleforløb. Tallene vil forhåbentlig kunne give et fingerpeg om, hvornår interventioner ift. børns vægt med fordel kan sættes i værk.

 

I de nye opgørelser er indberetninger med varighed af udelukkende amning over 8 måneder blevet frasorteret, hvilket burde forbedre præcisionen af indikatorerne, da fejlregistreringer fjernes. Grænsen er fastsat i samarbejde med de sundhedsfaglige eksperter fra Sundhedsstyrelsen, der anbefaler at man ikke udelukkende ammer længere end seks måneder. Den grundigere frasortering af fejlregistreringer betyder, at den gennemsnitlige varighed af amning er faldet med ca. 5 dage i forhold til tidligere opgørelser.

 

Desværre indeholder opgørelserne vedr. amning for børn født i 2014 ikke tal fra Københavns kommune og opgørelserne vedr. udsættelse for tobaksrøg for børn født i 2014 ikke tal fra Høje-Taastrup kommune, men det er målsætningen at de vil være med ved næste opdatering i juni 2016.

 

Opgørelserne fra Børnedatabasen findes her​​.