Første leveår


Data fra sundhedsplejerskernes helbredsundersøgelser i barnets første leveår gør det muligt, at belyse udviklingen i varighed af fuld amning og udsættelse for tobaksrøg i hjemmet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning, til barnet er omkring 6 måneder. Ved fuld amning forstås, at barnet højst én gang om ugen får et måltid med modermælkserstatning.  Amning har betydning for en lang række helbredsforhold hos barnet, bl.a. risiko for infektionssygdomme og udvikling af visse allergier.

Ved udsættelse for tobaksrøg menes i denne sammenhæng, at mindst én person, som barnet bor sammen med, ryger inde i boligen mindst én gang om ugen. Børn der udsættes for tobaksrøg, bliver oftere syge og rammes langt hårdere af en række sygdomme, end børn der ikke udsættes for tobaksrøg i opvæksten.

​​​​​​​

 Første leveår

Vælg Indikator
Emne
Indikator
Vælg Geografi
Geografiinddeling
Geografi
Vælg År
År