Danmarkskort


Tallene på denne side giver et overblik over den geografiske fordeling af danske børns under- og overvægt, varighed af fuld amning og udsættelse for tobaksrøg i hjemmet.

Data stammer fra helbredsundersøgelser i barnets første leveår og i løbet af skoletiden.

​​​​​​​​​​​

 Danmarkskort

Vælg område
Område
Vælg indikator
Indikator
Vælg årgang
År