Landspatientregisteret - Borgernes kontakter til sygehusene


Landspatientregisteret (LPR) indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk som fx viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder.

Data her er kun somatiske kontakter.

LPR Avanceret indeholder mere detaljerede oplysninger om aktivitet og operationer på diagnoseniveau.

Landspatientregisteret

Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt register over patienter behandlet ved de danske sygehuse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

27.09.2017
Opdaterede data for Landspatientregisteret

Opdaterede data for Landspatientregisteret

27.09.2017

​​​Rapporter over operationer samt aktivitet på diagnoseniveau og diagnsegrupper er nu opdaterede med data for 2016.

Du finder rapporterne her​​​

15.09.2017
Opdaterede data i LPR Avanceret

Opdaterede data i LPR Avanceret

15.09.2017

​Data i LPR Avanceret er nu opdateret med tal for 2016.

Du finder LPR Avanceret her​

14.07.2017
Data for forgiftninger og selvmord er opdaterede

Data for forgiftninger og selvmord er opdaterede

14.07.2017

​Tal over indlæggelser med forgiftninger og selvmordsforsøg ved somatiske sygehuse er opdaterede med data fra 2016. Se tallene her.​​​​

14.07.2017
Data for radiologiske ydelser er opdaterede

Data for radiologiske ydelser er opdaterede

14.07.2017

​Tabeller vedrørende antallet af radiologikse ydelser udført på offentlige og orivate sygehuse er opdaterede med data fra 2016. Se tallene her.​​​​

06.10.2016
Rettet: Fejl i data for LPR avanceret

Rettet: Fejl i data for LPR avanceret

06.10.2016

Nedenstående fejl er nu rettet.

​I 2014 blev skadestuekontakter erstattet af akut ambulant kontakter. Denne type kontakter har ikke nødvendigvis en besøgsdato registreret,
og det betyder, at akut-ambulante kontakter uden besøgsdato ikke tælles med  i opgørelsen af ambulante besøg.
Det påvirker opgørelser af ambulante besøg på diagnoser, der er stillet i akut-ambulant regi fra 2014 og frem.
Vi beklager fejlen, som vil blive rettet hurtigst muligt ved, at alle akut-ambulante kontakter uden besøgsdato får tildelt et besøg med indskrivningsdatoen som besøgsdato.