Antibiotika


Se salget af systemisk virkende antibiotika i primærsektoren på recept til personer.

​​​​​​​​​​

Nyheder

12.06.2018
Opdaterede opgørelser for forbruget af antibiotika

Opdaterede opgørelser for forbruget af antibiotika

12.06.2018

Forbruget af antibiotika opgjort på indikationer og type af ordinerende læge er opdateret med​ 2017. Opgørelserne viser forbruget for hele landet tilbage til 1999 og fordelt på regioner og kommuner tilbage til 2011. 

​Opgørelserne kan findes her.​

06.10.2016
Nye statistikker for forbruget af antibiotika i primærsektoren

Nye statistikker for forbruget af antibiotika i primærsektoren

06.10.2016

​Sundhedsdatastyrelsen viser nu forbruget af antibiotika for 2015 opgjort på indikationer og type af ordinerende læge. Øvrige nye statistikker viser forbruget for hele landet tilbage til 1999 og fordelt på regioner og kommuner tilbage til 2011. Som noget nyt vises antal recepter, som er et mål for antal kure og antal DDD pr recept. 

Opgørelserne kan findes her.​