Antibiotika


Se salget af systemisk virkende antibiotika i primærsektoren på recept til personer.

​​​​​​​​​​

Nyheder

06.10.2016
Nye statistikker for forbruget af antibiotika i primærsektoren

Nye statistikker for forbruget af antibiotika i primærsektoren

06.10.2016

​Sundhedsdatastyrelsen viser nu forbruget af antibiotika for 2015 opgjort på indikationer og type af ordinerende læge. Øvrige nye statistikker viser forbruget for hele landet tilbage til 1999 og fordelt på regioner og kommuner tilbage til 2011. Som noget nyt vises antal recepter, som er et mål for antal kure og antal DDD pr recept. 

Opgørelserne kan findes her.​