Nyt på eSundhed.dk Om eSundhed.dk Kontakt
Menu
Statistik over receptsalg af lægemidler før og under graviditeten


Her finder du statistik for kvinders receptkøb af lægemidler før og under graviditeten. Statistikken er dannet ved en kobling mellem Fødselsregistret og Lægemiddelstatistikregistret. I statistikken kan du finde antal kvinder, der har købt det angivne lægemiddel optalt på perioder før og i graviditeten. For sammenligning er opgjort det tilsvarende salg for kvinder i baggrundsbefolkningen (kontroller). Disse er udvalgt som 10 kvinder pr. gravid med samme alder og bopælsregion og samme perioder for lægemiddelkøb. Lægemidlerne i statistikken er opdelt på  ATC koder.

Der er følgende statistikker
• Basistabel, der viser antal kvinder pr lægemiddel/ATC kode på alle niveauer og alt salg
• Aldersgrupper, hvor der er opdelt på aldersgrupper. Her er anvendt overordnede ATC niveauer
• Medicinskift, hvor der for hver enkelt kvinder er opgjort perioder med medicinkøb pr Lægemiddel/ATC kode på alle niveauer  

Bemærk at statistikken viser antallet af kvinder, der købte det angivne lægemiddel på recept mindst én gang den angivne periode. Statistikken er derfor ikke et direkte mål for hvor mange kvinder, der har brugt at givent lægemiddel, idet en kvinde kan have købt et lægemiddel uden at tage det eller kan have købt et lægemiddel kun før graviditeten og taget det i graviditeten. Lægemidler, der ikke er med i statistikken, er lægemidler udleveret under hospitalsophold, lægemidler købt som håndkøb eller købt i udlandet, herunder internetkøb.

VIGTIGT vedrørende antal personer
- Du må ikke lægge antal personer sammen for forskellige lægemidler. Det vil give forkerte tal, da samme person kan have købt flere forskellige lægemidler, og i så fald vil personen fejlagtigt tælle med flere gange.

  ​​​​Prescription medication use before and during pregnancy

  Information in English

  Here you find statistics on women’s prescription medicines use before and during pregnancy. The statistics arises from a linkage between The Medical Birth Register and The Register of Medicinal Products Statistics on prescriptions from private pharmacies. All women who gave birth in Denmark are included. We show number of women purchasing the medication categorized by ATC codes for different periods prior to the pregnancy, the total pregnancy and trimesters. For comparison, we calculated the same for women in the background population (controls). The controls were ten women per pregnant woman with the same age and region of residence.

  There are three tables

  ·         Base table, shows  number of women per medicine/ATC code at all levels and all sales

  ·         Age groups, Same as base table but split by age groups and ATC only on higher levels

  ·         Change in medicines, for every woman is calculated whether she used the medicine only prior to or only during the pregnancy or both periods. Medicines/ATC codes on all levels   

   

  Note that we show number of women who purchased the specific medication from a prescription at least once during the specified period. Calculated figures are not a direct measure of use; because a woman can buy a medicine without taken, it as well as she can have taken medicines during pregnancy that were not purchased during pregnancy but only prior to becoming pregnant.  Medications not included here are hospital use, over the counter purchases or medicines bought outside Denmark including internet purchases.

   

  IMPORTANT regarding number of persons
  It is not possible to add up "Number of women" from two different ATC codes, because the same woman may in some cases end up being counted several times.​


   

 Excelark med data

​​
Lægemidler under graviditeten ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Medication in pregnancy ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​
​​​​